REGLAMENT

INFORMACIÓ GENERAL

És una cursa / caminada no competitiva, oberta a tothom, sense distinció de categoria, edat, sexe, religió o nació, que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

L'edat mínima per poder participar a la cursa 10 Km són 16 anys. Els menors de 16 anys no estan autoritzats a córrer la cursa de 10 Km. Els corredors de 16 i 17 anys han d'estar autoritzats pels pares o tutors que en fer la inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlida aquesta autorització. 

A la cursa de 6 Km poden córrer menor de 16 anys fins als 10 anys sempre amb l'autorització dels pares o tutors que en fer la inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlida aquesta autorització.

No hi ha límit d’edat per la participació a la caminada de 6 Km.

Corredors/es i caminadors/es amb visió normal (no reduïda):
- A les curses de 10 Km i 6 Km no està permès participar amb vehicles de qualsevol tipus (a motor o sense) ni amb gossos, mascotes o altre tipus d'animals. A la caminada de 6 Km es pot participar amb gos, sempre que vagi adequadament lligat, amb morrió (si correspon) i no entorpeixi l'adequat transcurs de les curses i caminada.

Corredors/es i caminadors/es amb visió reduïda / ceguesa:
- Al moment de la inscripció on-line a la pestanya de "*Categoria especial" cal seleccionar l'opció "Baixa visió/Ceguesa":
* Baixa visió: agudesa visual < 0,3 i/o camp visual < 20 graus.
* Ceguesa: agudesa visual < 0,1 i/o camp visual < 10 graus o ceguesa total.
- Al moment de la recollida del dorsal s'haurà d'acreditar la condició de baixa visió / ceguesa amb un document acreditatiu.
- Tindran permesa la participació tant a les curses com a la caminada amb l'ajuda de gossos pigall (gossos guia o d'assistència) o amb l'ajuda de corredors guia.

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES ADVERSES

Si per causes climatològiques molt adverses o que puguin causar risc als corredors, o per motius greus de força major s’hagués d’anul·lar la cursa, la organització NO retornarà els diners; no obstant, es guardarà la bossa del corredor. Aquest fet es comunicaria el mateix dia de la cursa a través dels mitjans adients. En aquest cas excepcional, la organització es reserva el dret d’ajornar la cursa a una nova data, que també es comunicaria als/les participants a través dels mitjans adients.

RECLAMACIONS

Les reclamacions es podran fer al director de la cursa, al finalitzar la mateixa, per un import de 50 € que es retornarà si aquesta és acceptada. No s’acceptarà cap reclamació passada una hora de l’horari de tancament de la cursa / caminada.

DRET D'ADMISSIÓ

Tot atleta que hagi estat sancionat per dopatge o estigui en procés d'investigació, no podrà participar-hi. Tot club que algun dels seus membres així estat sancionat o estigui en procés d'investigació, la persona podrà córrer però no amb el nom del club.

DRETS D’IMATGE

El/la corredor/a, caminador/a autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a les xarxes socials de la cursa o a altres pàgines web relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que la organització cregui oportú amb les imatges agafades pels fotògrafs oficials durant la cursa. També cedeix les seves imatges per a que puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la cursa.

SALUT

El/la corredor/a en omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva i en concret, per córrer 10 Km o 6,2 Km o caminar 6,2 Km. És responsabilitat del propi corredor/a fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació a la cursa i caminada.

La organització declina tota responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes.

Els atletes i caminadors/es disposaran d’una assegurança d’accidents per cobrir qualsevol incident que succeeixi durant la cursa i caminada.

CANVIS I MODIFICACIONS

En cas que es detecti un buit en el reglament, la organització tindrà la potestat de resoldre una hipotètica contingència com cregui més oportú. La organització es reserva també el dret de modificar el reglament en cas que es produeixi qualsevol mena de buit o contingència.

ACCEPTACIÓ

La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. Tot el que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa IAAF.

👀👍

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada